VTT mukana uudessa teknologista kehitystä vahvistavassa eurooppalaisessa yhteisössä